Integra VD Zlín bylo založeno v roce 1956, v roce 1992 bylo transformováno na družstvo vlastníků. Je zaměřeno na poskytování širokého spektra služeb pro podnikatele i občany a na výrobní programy vhodné pro zdravotně postižené zaměstnance. Poskytování těchto činností má ve zlínském regionu dlouhodobou tradici. Zavedením moderních technologií a neustálým zvyšováním kvality nabízených služeb postupně rozšiřuje působnost na území celé ČR.

Naším posláním je hlavně vytvářet pracovní podmínky a pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením, proto se zaměřujeme na službové činnosti, hlavně v oblasti ostrahy majetku, a to jak fyzického střežení, tak i prostřednictvím pultu centrální ochrany s výjezdem zásahové jednotky k objektům, které vysílají signál o vzniklých problémech nebo narušení. Zároveň zajišťujeme činnosti spojené se správou budov. V oblasti výrobní je naší hlavní činností výroba razítek, vizitek, reklamních potisků, výroba informačních a orientačních systémů. Dále provádíme lehké montážní práce včetně montáže kabelových svazků. V oblasti maloobchodu provozujeme prodejny textilu a nábytku. Výčet všech činností uzavírá rehabilitační středisko Kaskáda, které poskytuje zaměstnancům i občanům Zlína fyzioterapeutické služby. V budově je dále k dispozici soukromá gynekologická ambulance a ordinace praktického lékaře.

Zaměstnáváme v průměru 250 zaměstnanců, z nichž je přibližně 80 % osob se zdravotním postižením, čímž splňujeme podmínku uvedenou v § 81 odst. 2, písm.b) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (tzv. náhradní plnění). Odebíráním výrobků a služeb družstva Integra VD Zlín si odběratelé plní povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

×